Målrettet digital markedsføring muliggjort gjennom analyse av likes på Facebook

En voksende del av menneskelige aktiviteter, som sosiale interaksjoner, underholdning, shopping og informasjonssøk, er nå formidlet av digitale tjenester og enheter. Fordi atferden formidles over digitale plattformer kan den enkelt registreres og analyseres, noe som er viktig når det kommer til målrettet digital markedsføring. Artikkelen […]